Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.02.2019

Legemiddelnavn: Nplate (Utgått)

ATC-kode: B02BX04

Finansieringsansvaret er overført til RHF-ene fra 01.02.2019
Indikasjon: Del 1/1 Kronisk immun (idiopatisk) trombocytopenisk purpura (ITP) - Utgått
Diagnosekoder

ICD-10: D69.3 / ICPC-2: B83 Idiopatisk trombocytopenisk purpura

Hjemmel

§ 3 ICD-10: D69.3

Vilkår

Det skal fremgå av søknaden at bruker er motstandsdyktig overfor annen behandling (f.eks. kortikosteroider, immunglobuliner).

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent preparat med ATC-kode B02BX05 (Revolade)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.