Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2017

Legemiddelnavn: Actos tabletter (UTGÅTT)

ATC-kode: A10BG03

Indikasjon: Del 1/1 UTGÅTT fra 01.01.17 Diabetes mellitus type 1,5 / Latent onset diabetes of adults (LADA)
Diagnosekoder

ICD-10: E10
ICPC-2: T89

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: E10
ICPC 2: T89

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra spesialist i indremedisin eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Vedlegget utgår fra 01.01.17 fordi behandling av LADA ikke er omtalt i ny "Nasjonal faglig retningslinje for diabetes"

Behandling med perorale antidiabetika ved LADA er omtalt i den offentlige nasjonale behandlingsretningslinjen «Diabetes – Forebygging, diagnostikk og behandling». Slik omtale kan sidestilles med vitenskapelig dokumentasjon for effekt.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.