Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Permax, Pergolid

ATC-kode: N02BC02 ikke-markedsførte preparater

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Parkinsons sykdom
Diagnosekoder

ICD-10: G20 / ICPC-2: N87 Parkinsons sykdom

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G20
ICPC-2: N87

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: G20

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente preparater med ATC-kode: N04BA02, N04BC04, N04BC06, N04BD.

Legemidlene må inneholde forskjellig virkestoff.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.