Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Semap

ATC-kode: N05AG03 ikke-markedsført preparat

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Schizofreni og andre psykoser
Diagnosekoder

ICD-10:F20-F29 / ICPC-2:P72/P98

Hjemmel

§ 3a, jf. §2
ICD-10: -F2
ICPC-2: -72

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: -F2

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler med ulike virkestoff med schizofreni eller annen psykose som refusjonsberettiget bruk 

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.