Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.10.2018

Legemiddelnavn: Veltassa

ATC-kode: V03AE09

Gjelder pulver til mikstur
Indikasjon: Del 1/1 Hyperkalemi
Diagnosekoder

ICD-10: E87.5  / ICPC-2: T99 Hyperkalemi

ICD-10: N18 / ICPC-2: U99 Kronisk nyresykdom

ICD-10: N25 / ICPC-2: U99 Forstyrrelser som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E87

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Legemidlet blir forhåndsgodkjent 15. oktober 2018 for pasienter med kronisk nyresvikt som får hyperkalemi på grunn av behandling med hemmere av renin-angiotensinsystemet.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken   dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.