Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Zemplar kapsler, Paricalcitol Alternova

ATC-kode: H05BX02

Indikasjon: Del 1/1 Sekundær hyperparatyreoidisme (HPT) hos pasienter med kronisk nedsatt nyrefunksjon, stadium 3 eller 4
Diagnosekoder

ICD-10:N18 / ICPC-2:U99 Kronisk nyresykdom
ICD-10:N25 / ICPC-2:U99 Forstyrrelser som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: N18 eller N25
ICPC-2: U99


Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: N18 eller N25

Krav til tidligere behandling

Minst ett  preparat i ATC-gruppe A11CC03 eller A11CC04

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.


Preparatet er forhåndsgodkjent ved dialysetrengende nyresvikt (stadium 5)