Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.02.2019

Legemiddelnavn: Natpar (Utgått)

ATC-kode: H05AA03

Indikasjon: Del 1/1 Hypoparathyreoidisme (Utgått fra 01.02.2019)
Diagnosekoder

ICD-10: E20 / ICPC-2: T99 (Hypoparathyreoidisme)

ICD-10: E89.2 / ICPC-2: A87(Hypoparathyreoidisme etter behandling)

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E20 / E89.2

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel i ATC-gruppe A11CC

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en   anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Finansieringsansvaret er overført til RHF-ene fra 01.02.2019