Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Ophtasiloxane

ATC-kode: S01XA20 ikke-markedsført preparat

Indikasjon: Del 1/1 Corneaødem/hornhinneødem ved bulløs keratopati
Diagnosekoder

ICD-10:H18.1 / ICPC-2:F99 Bulløs keratopati
ICD-10:H59.0 / ICPC-2:A87 Bulløs keratopati etter operasjon for grå stær 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: H18.1 eller H59.0

Før 1. januar 2018:
§ 3b

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.