Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Niaspan

ATC-kode: C10AD02 ikke-markedsført preparat

Gjelder for tabletter og depottabletter
Indikasjon: Del 1/1 Dyslipidemi/hyperkolesterolemi, Primær hyperkolesterolemi*
Diagnosekoder

ICD-10:E78.0 / ICPC-2: T93 Ren hyperkolesterolemi
ICD-10:E78.2 / ICPC-2: T93 Blandet hyperlipidemi
ICD-10:E78.3 / ICPC-2: T93 Hyperkylomikronemi
ICD-10:E78.4 / ICPC-2: T93 Annen hyperlipidemi
ICD-20:E78.5 / ICPC-2: T93 Uspesifisert hyperlipidemi
ICD-10:E78.6 / ICPC-2: T93 Lipoproteinmangel

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -26/-27

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -26 / -27
ICPC-2: -26 / -27

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent statin i ATC-gruppe C10AA

og

minst ett forhåndsgodkjent legemiddel i ATC-gruppe C10AC, C10BA eller med ATC-kode C10AX09 (ezetimib)

Statinet rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) er ikke forhåndsgodkjent ved aktuelle refusjonskoder, men anses som relevant forhåndsgodkjent legemiddel siden den er forhåndsgodkjent ved refusjonskode ICD-10: E78.0  
 

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling 

Merknad

* Primær hyperkolesterolemi omfatter:

  • Familiær hyperkolesterolemi
  • Familiær kombinert hyperlipidemi
  • Polygen hyperkolesterolemi
  • Insulinresistenssyndrom (metabolsk syndrom)
  • Hyperkolesterolemi som ikke har noen utløsende faktor

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.