Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.03.2019

Legemiddelnavn: Natriumbikarbonat, Natriumhydrogenkarbonat SA, Natron

ATC-kode: A02AH Markedsførte og ikke-markedsførte preparater

Gjelder tabletter, mikstur og pulver
Indikasjon: Del 1/2 Acidose
Diagnosekoder

ICD-10: E87.2 Acidose

Relatert diagnose:

ICD-10:N18 / ICPC-2:U99 Kronisk nyresvikt

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E87.2

Før 1. januar 2018:
§ 3a jf. § 2
ICD-10: N18
ICPC-2: U99

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Reseptfrie legemidler dekkes som hovedregel ikke etter § 5‑14. Ved denne alvorlige lidelsen er det gjort unntak fra denne hovedregelen.


Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.


Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 2/2 Sten i nyre og urinleder
Hjemmel

§ 3 ICD-10: N20

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Reseptfrie legemidler dekkes som hovedregel ikke etter § 5‑14. Ved denne alvorlige lidelsen er det gjort unntak fra denne hovedregelen.


Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.


Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.