Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Myocrisin

ATC-kode: M01CB01 Ikke-markedsført preparat

Gjelder injeksjonsvæske
Indikasjon: Del 1/1 Reumatoid artritt
Diagnosekoder

ICD-10:M05 / ICPC-2:L88 Seropositiv reumatoid artritt

ICD-10:M06 / ICPC-2:L88 Annen reumatoid artritt

Hjemmel

§ 3a, jf. §2
ICD-10: M05/M06
ICPC-2: L88

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: M05/M06

Krav til tidligere behandling

metotrexat (ATC-kode L04AX03 / L01BA01) og
prednisolon (ATC-kode H02AB06) i tillegg til ytterligere ett forhåndsgodkjent legemiddel ved aktuell refusjonskode. Legemidlene må komme fra ulike ATC-grupper.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.