Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.05.2019

Legemiddelnavn: Modiodal

ATC-kode: N06BA07, A-preparat

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/3 Narkolepsi
Diagnosekoder

ICD-10: G47.4 / ICPC-2: P06 Narkolepsi og katapleksi

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G47.4

Før 1. januar 2018:

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G47.4
ICPC-2: P06 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i barnesykdommer, nevrologi, klinisk nevrofysiologi, rus- og avhengighetsmedisin eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling. 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/3 ADHD – Hyperkinetisk forstyrrelse hos barn 6-17 år
Diagnosekoder

ICD-10: F90 / ICPC-2: P81 Hyperkinetiske forstyrrelser

Hjemmel

§ 3 ICD-10: F90

Før 1. januar 2018:

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: F90
ICPC-2: P81 
 

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente preparater i ATC-gruppe N06BA.

Preparatene må inneholde ulike virkestoff. 

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, nevrologi, rus- og avhengighetsmedisin eller fra lege en ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/3 Idiopatisk hypersomni hos barn under 18 år
Diagnosekoder

ICD-10:G47.1 / ICPC-2: P06 Eksessiv somnolens (hypersomni)

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G47.1

Før 1. januar 2018:

§ 3a
ICD-10: G47.1
ICPC-2: P06 

Vilkår

Diagnosen skal være stilt/bekreftet ved et universitetssykehus. Hvis søknaden ikke kommer fra et slikt sykehus, skal erklæringenfra universitetssykehuset legges ved søknaden. 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i barnesykdommer, nevrologi, klinisk nevrofysiologi, rus- og avhengighetsmedisin eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling. 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.