Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 06.06.2019

Legemiddelnavn: Levomepromazin-neuraxpharm inj, Nozinan inj.

ATC-kode: N05AA02 Ikke-markedsført preparat

Gjelder inj.væske og inj./inf.-væske
Indikasjon: Del 1/3 Palliativ behandling i livets sluttfase
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -90

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -90
ICPC-2: -90 
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 
 

Indikasjon: Del 2/3 Psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -F2

Før 1. januar   2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -F2
ICPC-2: -72

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler med ulike virkestoff fra ATC-gruppe N05A

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/3 Angstsymptomer ved psykisk lidelse
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -F4

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2 
ICD-10: -F4
ICPC-2: -74

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler med ulike virkestoff fra ATC-gruppe N06A

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.