Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Fosrenol

ATC-kode: V03AE03

Indikasjon: Del 1/1 Hyperfosfatemi ved kronisk nyresvikt hos predialytiske pasienter (før dialysebehandling)
Diagnosekoder

ICD-10: N01 / ICPC-2: U88 Raskt progredierende nefrittisk syndrom
ICD-10: N03 / ICPC-2: U88 Kronisk nefrittisk syndrom
ICD-10: N04 / ICPC-2: U88 Nefrotisk syndrom
ICD-10: N05 / ICPC-2: U88 Uspesifisert nefrittisk syndrom
ICD-10: N18 / ICPC-2: U99 Kronisk nyresykdom 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: N01 eller N03 eller N04 eller N05 eller N18

Før 1. januar 2018: 
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: N01, N03, N04, N05, N18
ICPC-2: U88, U99

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 


Preparatet er forhåndsgodkjent hos pasienter som behandles med dialyse.