Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.07.2019

Legemiddelnavn: Catapresan tabletter, Klonidinhydroklorid tabletter

ATC-kode: N02CX02 ikke-markedsførte preparater

Indikasjon: Del 1/1 ADHD / Tics ved ADHD
Diagnosekoder

ICD-10: F90 / ICPC-2: P81 Hyperkinetisk forstyrrelse

Hjemmel

§ 3 ICD-10: F90

Før 1. januar 2018:
§ 3a
ICD-10: F90
ICPC-2: P81 
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i psykiatri, nevrologi, barnesykdommer eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.