Virkestoff

Sist faglig oppdatert:

Legemiddelnavn: Resonium-calcium pulver

ATC-kode: V03AE01

Indikasjon: Del 1/1 Hyperkalemi
Diagnosekoder

Diagnose:
ICD-10: E87.5 / ICPC-2: T99 Hyperkalemi 

Relaterte diagnoser:
ICD-10: N18 / ICPC-2: U99 Kronisk nyresykdom
ICD-10: N25 / ICPC-2: U99 Forstyrrelser som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E87
 
Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: N18 / N25
ICPC-2: U99 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Legemidlet er markedsført med indikasjonen hyperkalemi i et annet EØS-land.