Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.03.2019

Legemiddelnavn: Renapur granulat, Uralyt-U granulat

ATC-kode: G04BC ikke-markedsførte preparater

Indikasjon: Del 1/1 Behandling og forebygging av tilbakefall ved gjentatte tilfeller av nyresten
Diagnosekoder

ICD-10: N20  / ICPC-2: U95 Sten i nyre og urinleder

Hjemmel

§ 3 ICD-10: N20

Krav til tidligere behandling

Minst ett legemiddel med ATC-kode M04AA01.
 
Legemidlet som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 
 
Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land (Sverige og Tyskland).