Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Legemiddelnavn: IntronA (utgått)

ATC-kode: L03AB05

Gjelder injeksjonsvæske
Indikasjon: Del 1/2 Immunsvikt ved metastaserende nyrecellekreft - Utgått fra 01.01.2018
Diagnosekoder

ICD-10: C64 / ICPC-2: U75

Hjemmel

§3a, jf. § 2
ICD-10: D89, D81, D82, D83, D84
ICPC-2: B99

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling 

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i infeksjonsmedisin, onkologi, revmatologi   eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Stønad kan gis selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder

Finansieringsansvaret er overført RHF-ene fra 01.01.2018

Indikasjon: Del 2/2 Immunsvikt ved trombocytose - Utgått fra 01.01.2018
Diagnosekoder

ICD-10: D47.3 / ICPC-2: B75

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: D89, D81, D82, D83, D84
ICPC-2: B99

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling 

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist I infeksjonsmedisin, onkologi, revmatologi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Finansieringsansvaret er overført RHF-ene fra 01.01.2018