Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Imipramine, Imipramin DAK, Tofranil

ATC-kode: N06AA02 ikke-markedsførte preparater

Indikasjon: Del 1/1 Depresjon
Diagnosekoder

ICD-10: F32 / ICPC-2: P76 Depressiv episode
ICD-10: F33 / ICPC-2: P76 Tilbakevendende depressiv lidelse

Dette er ikke en uttømmende oversikt over diagnosekoder.

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -F3

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -F3
ICPC-2: -73

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel fra ATC-gruppe N06AA og minst ett forhåndsgodkjent legemiddel fra ATC-gruppe N06AB eller N06AG eller N06AX  

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.