Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.02.2019

Legemiddelnavn: Firazyr inj. (Utgått)

ATC-kode: B06AC02

Indikasjon: Del 1/1 Hereditært angioødem med mangel på C1-esteraseinhibitor (Utgått 01.02.2019)
Diagnosekoder

ICD-10: T78.3 / ICPC-2: A92
 

Hjemmel

§3a, jf. § 2 
ICD-10: T78.3 
ICPC-2: A92   

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: T78.3

Krav til tidligere behandling

 Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i anestesiologi, dermatologi, indremedisin, medisinsk genetikk, barnesykdommer eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling 

Merknad

Preparatet er unntatt kravet om langvarig behandling i forbindelse med beredskapsbruk ved denne diagnosen, og trenger ikke å brukes som tillegg til annen kontinuerlig behandling. 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Legemidlet har orphan status ved denne indikasjonen.


Finansieringsansvaret er overført til RHF-ene fra 01.02.2019