Virkestoff

Sist faglig oppdatert:

Legemiddelnavn: Plenadren (Utgått)

ATC-kode: H02AB09

Gjelder tabletter med modifisert frisetting
Indikasjon: Del 1/1 Utgått fra 01.02.2019 Binyrebarksvikt /-insuffisiens
Diagnosekoder

ICD-10: E27.1 / ICPC-2:T99 Primær binyrebarkinsuffisiens / Addisons sykdom

ICD-10: E27.2 / ICPC-2:T99 Addisonkrise

ICD-10: E27.3 Legemiddelutløst binyrebarkinsuffisiens

ICD-10: E27.4 / ICPC-2:T99 Annen og uspesifisert binyrebarkinsuffisiens

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2

ICD-10: E27
ICPC-2: T99

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: E27

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent preparat i ATC-gruppe H02AB

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken   dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Finansieringsansvaret er overført til RHF-ene fra 01.02.2019