Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.10.2017

Legemiddelnavn: Adenuric UTGÅTT

ATC-kode: M04AA03

Indikasjon: Del 1/1 Utgått 15.10.17 Urinsyregikt
Diagnosekoder

ICD-10:M10 / ICPC-2:T92

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2

  • ICD-10: M10
  • ICPC-2: T92
Krav til tidligere behandling

Minst et forhåndsgodkjent legemiddel med   ATC-kode M04AA01 (allopurinol)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Preparatet er forhåndsgodkjent med vilkår fra 15. oktober 2017. Vedlegget utgår derfor fra denne datoen.

Saksbehandler utreder saken jf.  forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i   vedlegget ikke er oppfylt.