Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Fampyra

ATC-kode: N07XX07

Indikasjon: Del 1/1 Forbedring av gangfunksjonen hos voksne pasienter med multippel sklerose (MS) og problemer med å gå (EDSS 4-7)
Diagnosekoder

ICD-10: G35 / ICPC-2: N86 Multippel sklerose (MS)

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G35

Før 1. januar 2018:
§ 3 a, jf. § 2
ICD-10: G35
ICPC-2: N86

 

Vilkår

EDSS-skår: 4-7

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.