Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.06.2018

Legemiddelnavn: Bydureon (utgått)

ATC-kode: A10BJ01

Indikasjon: Del 1/1 Utgått - Diabetes mellitus type 2
Diagnosekoder

ICD-10: E11/ ICPC-2: T90

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: E11
ICPC 2: T90

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: E11

Krav til tidligere behandling

Minst to av følgende legemidler: Byetta (ATC-kode A10BJ01), Lyxumia (ATC-kode A10BJ03), Trulicity (ATC-kodeA10BJ05), Victoza (ATC-kodeA10BJ02).

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Vedlegget gjelder for Bydureon i kombinasjon med insulin. Denne indikasjonen blir forhåndsgodkjent fra 01.06.18. Vedlegget utgår fra den samme datoen.

Bydureon er forhåndsgodkjent ved § 2 i kombinasjon med enkelte andre legemidler.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.