Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Zarontin, Zarondan, Petnidan, Suxinutin

ATC-kode: N03AD01 ikke-markedsførte preparater

Gjelder kapsler / mikstur / oral oppløsning
Indikasjon: Del 1/1 Epilepsi med absenser (også omtalt som petit mal)
Diagnosekoder

    
ICD-10: G40.3, G40.4, G40.7 / ICPC-2: N88

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G40
ICPC-2: N88

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: G40

Krav til tidligere behandling

Minst ett legemiddel med ATC-kode N03AG01(valproinsyre) eller ATC-kode N03AX09 (lamotrigin)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.
Indikasjonen i et annet EØS-land omfatter også andre anfallstyper epilepsi. Rådgiver gir en anbefaling dersom andre anfallstyper epilepsi skal behandles.