Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Motilium

ATC-kode: A03FA03 ikke-markedsført preparat

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Forebyggelse og behandling av apomorfinutløst kvalme hos pasienter med Parkinsons sykdom
Diagnosekoder

ICD-10: G20 / ICPC-2:N87 Parkinsons sykdom

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G20
ICPC-2: N87

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: G20

Krav til tidligere behandling

Samtidig behandling med legemidler med apomorfin (ATC-kode N04BC07, f.eks. Britaject). Stønad kan også gis til bruk i forkant av apomorfinbehandlingen siden det fremkommer i SPC til apomorfinpreparatene at det er svært viktig at domperidonebehandling er etablert.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.