Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Bonefos kapsler/tabletter

ATC-kode: M05BA02 ikke-markedsført preparat

Indikasjon: Del 1/1 Tumorindusert hyperkalsemi
Hjemmel

 § 3a, jf. § 2
ICD-10: -50
ICPC-2: -50

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: -50

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.