Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Desferal

ATC-kode: V03AC01

Gjelder pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Indikasjon: Del 1/1 Hemokromatose, Hemosiderose
Diagnosekoder

ICD-10:E83.1 / ICPC-2:T99

Hjemmel

§ 3b

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: E83.1
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.