Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2019

Legemiddelnavn: Cinacalcet, Mimpara

ATC-kode: H05BX01

Indikasjon: Del 1/3 Behandling av sekundær hyperparatyreodisme (HPT) hos pasienter ved terminal nyresvikt (stadium 5), som er etablert i dialyse
Diagnosekoder

Diagnose:
ICD-10:N25 / ICPC-2:U99 Forstyrrelser som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre

ICD-10: N25.8 / ICPC-2: U99 Andre spesifiserte forstyrrelser som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre


Relatert diagnose:
ICD-10: N18 / ICPC-2: U99 Kronisk nyresykdom
ICD-10: E21.1 / ICPC-2: T99 Sekundær hyperparatyreoidisme

Hjemmel

§ 3 ICD-10: N25

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. §2
ICD-10: N18 eller N25 eller E21.1
ICPC-2:U99 eller T99

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode: H05BX02 (parikalsitol).

 

Ingen krav til tidligere behandling ved hyperkalsemi.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/3 Reduksjon av hyperkalsemi hos pasienter med kreft i biskjoldbruskkjertelen
Diagnosekoder

ICD-10: C75 / ICPC-2: T73 Ondartet svulst i andre endokrine kjertler og beslektede strukturer

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -50

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. §2
ICD-10: -50 eller C75
ICPC-2: -50 eller T73

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/3 Reduksjon av hyperkalsemi hos pasienter med primær hyperparatyreoidisme (HPT)
Diagnosekoder

ICD-10: E21.0 / ICPC-2: T99 Primær hyperparatyreoidisme

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E21

Før 1. januar 2018:
§ 3a
ICD-10: E21
ICPC-2:T99

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.