Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Sativex

ATC-kode: N02BG10, A-preparat

Gjelder for cannabisekstrakt tilsvarende delta-9-tetrahydrocannabinol
Indikasjon: Del 1/1 Alvorlige spasmer ved multippel sklerose (MS)
Diagnosekoder

ICD-10: R25.2 / ICPC.2: L18 Krampe og spasme ved ICD-10: G35 / ICPC-2: N86 Multippel sklerose

Hjemmel

§ 3 ICD-10: R25.2

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: R25.2
ICPC-2: L18


 

Tidsbegrensning 2 år fra søknadsdatoen
Vilkår
  • Faren for avhengighet skal være vurdert som underordnet behovet for behandling
  • Konkret dose eller doseintervall for legemidlet skal oppgis
  • Det skal bekreftes at en konkret behandlingsplan foreligger
  • Hvilke leger/legekontor/sykehusavdeling som skal kunne forskrive legemidlet til pasienten skal oppgis
Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode M03BX01 (baklofen)

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i nevrologi, nevrokirurgi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Medlemmets fastlege med tilhørende legekontor skal alltid oppføres i vedtaket som forskrivende lege(r).


Fastlegen skal alltid motta kopi av et innvilgelsesvedtak. 

 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.