Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 15.07.2019

Legemiddelnavn: Imurel tabletter (UTGÅTT)

ATC-kode: L04AX01

Indikasjon: Del 1/1 Ulcerøs kolitt (UTGÅTT 15.07.2019)
Diagnosekoder

ICD-10: K51 / ICPC-2: D94 Ulcerøs kolitt (colitis ulcerosa)

Hjemmel

§ 3 ICD-10:K51

Før 1. januar   2018:
§ 3a jf. §2
ICD-10: K51
ICPC-2: D94 

Krav til tidligere behandling

Minst to   forhåndsgodkjente legemidler i § 2 med refusjonskode K51/D94.
Disse legemidlene må inneholde ulike virkestoffer.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Legemidlet blir forhåndsgodkjent ved denne indikasjonen fra 15. juli 2019. Vedlegget utgår fra samme dato.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i  vedlegget ikke er oppfylt. 

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.