Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.02.2019

Legemiddelnavn: Staloral 5-gress munnspray

ATC-kode: V01AA02 ikke-markedsført preparat

Indikasjon: Del 1/3 Allergisk rinitt mot timotei, gulaks, hundegress, rapp og rug
Diagnosekoder

ICD-10: J30 / ICPC-2: R97

Hjemmel

§ 3 ICD-10: J30

Vilkår

Bruker må ha allergi mot minst to av gressartene i indikasjonen 

Krav til tidligere behandling

Minst to legemidler i   ATC-gruppe R06A med ulike virkestoff

og

minst ett legemiddel i ATC-gruppe R01AD eller H02AB 

 

Legemidlene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept.
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler   utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

 

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land (Latvia)
 

Indikasjon: Del 2/3 Allergisk konjunktivitt mot timotei, gulaks, hundegress, rapp og rug
Diagnosekoder

ICD-10: H10.1 / F71

Hjemmel

§ 3 ICD-10: H10.1 

Vilkår

Bruker må ha allergi mot minst to av gressartene i indikasjonen

Krav til tidligere behandling

Minst to legemidler i ATC-gruppe R06A med ulike virkestoff

og

minst ett legemiddel i ATC-gruppe S01G.


Legemidlene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept. 
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

 

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land (Latvia)
 

Indikasjon: Del 3/3 Allergisk astma mot timotei, gulaks, hundegress, rapp og rug
Diagnosekoder

ICD-10: J45 / ICPC-2: R96

Hjemmel

§ 3 ICD-10: J45

Vilkår

Bruker må ha allergi mot minst to av gressartene i indikasjonen.

Krav til tidligere behandling

Minst ett legemiddel  i ATC-gruppe R03AK eller R03BA

og

minst ett legemiddel i ATC-gruppe R03AC.

 

Legemidlene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

 

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land (Latvia)