Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2018

Legemiddelnavn: ALK 555 Kattehår injeksjonsvæske, Alutard SQ kattehår injeksjonsvæske, Aquagen SQ kattehår injeksjonsvæske, Staloral katt munnspray

ATC-kode: V01AA11 ikke-markedsførte preparater

Indikasjon: Del 1/3 Vasomotorisk og allergisk rinitt
Diagnosekoder

ICD-10: J30 / ICPC-2: R97

Hjemmel

§ 3 ICD-10: J30

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a   jf. § 2
ICD-10: J30
ICPC-2: R97
 

Krav til tidligere behandling

Minst to legemidler i ATC-gruppe R06A med ulike virkestoff
og
minst ett legemiddel i ATC-gruppe R01AD eller H02AB.

 

Preparatene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk. Det gis ikke stønad til legemidlersom skal brukes diagnostisk (påvise eller avkrefte sykdom/skade). 

 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken   dersom vilkårene i vedleggetikke er oppfylt. 

 

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land 
 

Indikasjon: Del 2/3 Allergisk konjunktivitt
Diagnosekoder

ICD-10: J30 / ICPC-2: R97

Hjemmel

§ 3 ICD-10: J30

 

Før 1. januar 2018:

§ 3a   jf. § 2
ICD-10: J30
ICPC-2: R97 
 

Krav til tidligere behandling

Minst to legemidler i ATC-gruppe R06A med ulike virkestoff
og
minst ett legemiddel i ATC-gruppe R01AD eller H02AB.

 

Preparatene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk. Det gis ikke stønad til legemidler som skal brukes diagnostisk (påvise eller avkrefte sykdom/skade). 

 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

 

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land 
 

Indikasjon: Del 3/3 Astma
Diagnosekoder

ICD-10: J45 / ICPC-2: R96

Hjemmel

§ 3 ICD-10: J45

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: J45
ICPC-2: R96 
 

Krav til tidligere behandling

Minst ett legemiddel i ATC-gruppe R03AK eller R03BA
og
minst ett legemiddel i ATC-gruppe R03AC 

 

Preparatene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept 
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk. Det gis ikke stønad til legemidler som skal brukes diagnostisk (påvise eller avkrefte sykdom/skade). 

 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

 

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.