Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2018

Legemiddelnavn: ALK 553 Hundehår injeksjonsvæske, Alutard SQ hundehår injeksjonsvæske, Aquagen SQ hundehår injeksjonsvæske, Staloral hund munnspray

ATC-kode: V01AA11 ikke-markedsførte preparater

Indikasjon: Del 1/3 Vasomotorisk og allergisk rinitt
Diagnosekoder

ICD-10: J30 / ICPC-2: R97

Hjemmel

§ 3  ICD-10: J30

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: J30
ICPC-2:  R97 
 

Krav til tidligere behandling

Minst to legemidler i ATC-gruppe R06A med ulike virkestoff
og
minst ett legemiddel i ATC-gruppe R01AD eller ATC-gruppe H02AB. 


Preparatene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept. 
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk. Det gis ikke stønad til legemidler som skal brukes diagnostisk (påvise eller avkrefte sykdom/skade).

 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

 

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i EØS-land.
 

Indikasjon: Del 2/3 Allergisk konjunktivitt
Diagnosekoder

ICD-10: H10.1 / F71

Hjemmel

§ 3 ICD-10: H10.1

 

Før 1.   januar 2018:

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: H10.1
ICPC-2: F71 
 

Krav til tidligere behandling

Minst to legemidler i ATC-gruppe R06A med ulike virkestoff og
minst ett legemiddel i ATC-gruppe  S01G. 

 

Preparatene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept. 
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk. Det gis ikke stønad til legemidlersom skal brukes diagnostisk (påvise eller avkrefte sykdom/skade). 

 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikkeer oppfylt. 

 

Legemidlene er markedsført med denne  indikasjonen i EØS-land.
 

Indikasjon: Del 3/3 Astma
Diagnosekoder

ICD-10: J45 / ICPC-2: R96

Hjemmel

§ 3 ICD-10: J45

Før 1. januar 2018:
§ 3a,   jf. § 2
ICD-10: J45
ICPC-2: R96

Krav til tidligere behandling

Minst ett legemiddel i ATC-gruppe R03AK eller R03BA
og
minst ett legemiddel i ATC-gruppe R03AC 

 

Preparatene som er forsøkt skal være forhåndsgodkjent på blå resept. 
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk. Det gis ikke stønad til legemidler som skal brukes diagnostisk (påvise eller avkrefte sykdom/skade). 

 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikkeer oppfylt. 

 

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i EØS-land.