Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2019

Legemiddelnavn: Alutard SQ vepsegift injeksjonsvæske

ATC-kode: V01AA07

Indikasjon: Del 1/1 Behandling med allergen immunterapi etter anafylaktisk reaksjon mot vepsegift
Diagnosekoder

ICD-10:T78.2 / ICPC-2:A92 Uspesifisert anafylaktisk sjokk
ICD-10:T78.3 / ICPC-2:A92 Angionevrotisk ødem

Hjemmel

§ 3 ICD-10: T78.2 eller T78.3

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a jf. § 2
ICD-10: T78.2 / T78.3
ICPC-2: A92  
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk.


Det gis ikke stønad til legemidler som skal brukes diagnostisk (påvise eller avkrefte sykdom/skade).


Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.


Legemidlene er markedsført med denne  indikasjonen i et annet EØS-land (Danmark).