Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2019

Legemiddelnavn: Alutard SQ bigift injeksjonsvæske

ATC-kode: V01AA07

Indikasjon: Del 1/1 Behandling med allergen immunterapi etter anafylaktisk reaksjon mot bigift
Diagnosekoder

ICD-10: T78.2 / ICPC-2: A92 Uspesifisert anafylaktisk sjokk
ICD-10: T78.3 / ICPC-2: A92 Angionevrotisk ødem

Hjemmel

§ 3  ICD-10: T78.2 eller T78.3

Før 1. januar 2018:
§ 3a jf. § 2
ICD-10: T78.2/T78.3
ICPC-2: A92

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk.


Det gis ikke stønad til legemidler som skal brukes diagnostisk (påvise eller avkrefte sykdom/skade).

 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

 

Indikasjonen i et annet EØS-land (Danmark).