Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Legemiddelnavn: Mucomyst inhalasjonsvæske

ATC-kode: R05CB01

Indikasjon: Del 1/1 KOLS med slimdannelse
Diagnosekoder

ICD-10: J44 / ICPC-2: R95 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom

Hjemmel

§3a, jf § 2
ICD-10: J44   
ICPC-2: R95

 

Fra 1. januar 2018:

§ 3  ICD-10: J44

Vilkår

 

 

Krav til tidligere behandling

Forhåndsgodkjente preparater fra minst to av disse ATC-gruppene:
R03AC, R03AK, R03AL og R03BB eller R03DX

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir  en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.