Folketrygdloven § 5-13 - Stønad ved fødsel utenfor institusjon

Først publisert: 01. mai 1997 Sist faglig oppdatert: 02. januar 2019