5. Krav til virksomheter som tilbyr behandling med donorsæd

Dette kapittelet omhandler behandlingen med assistert befruktning med donorsæd, og stiller krav til virksomhetene som tilbyr slik behandling. Det gir også føringer om kravene til donasjonsregister og mor-donorkoderegister.

Kapittelet gjelder både for virksomheter som bruker sæd fra utenlandske og norske sædbanker. Det er særlige bestemmelser om bruk av sæd fra utenlandske sædbanker i punkt 5.3. Her gis også veiledning om prosedyrer for registrering av sæddonor i det sentrale sæddonorregisteret.   

Sist faglig oppdatert: 24. november 2020