4. Krav til norske sædbanker som rekrutterer sæddonorer og som har et lager med donorsæd for distribusjon

Dette kapittelet omhandler krav til sædbankene som rekrutterer sæddonorer og/eller som har et lager med donorsæd for distribusjon. Det gir også veiledning om utvelgelse av sæddonor, om samtykke og om informasjon til sæddonor. Det gir også føringer om kravene til donasjonsregister og lokalt donorregister, og informasjon om prosedyrer for registrering av sæddonor i det sentrale sæddonorregisteret.  

 

Sist faglig oppdatert: 24. november 2020