7. Det sentrale sæddonorregisteret

I det sentrale sæddonorregisteret er donors identitet koblet til en donorkode. Registeret er hjemlet i bioteknologiloven § 2-8.

7.1 Formålet med behandlingen av helseopplysningene

Formålet med behandling av helseopplysningene i det sentrale sæddonorregisteret er å registrere opplysninger om donors identitet slik at barnets rett til opplysninger kan oppfylles, jf. bioteknologiloven § 2-7.

7.2 Rettslig grunnlag for innsamling av helseopplysninger

Det rettslige grunnlaget for innsamling av helseopplysningene fremgår av bioteknologiloven §§ 2-8 og 2-9.

Donor skal samtykke skriftlig til at hans identitet registreres i det sentrale sæddonorregisteret. Samtykket kan tilbakekalles frem til befruktning har funnet sted, se bioteknologiloven § 2-9.   

7.3 Hvilke opplysninger registreres

Opplysninger som registreres om sæddonor fra norsk sædbank:

 • navn 
 • fødselsdato
 • personnummer 
 • donorkode 
 • bekreftelse på at sæddonor har samtykket

Opplysninger som registreres om sæddonor fra utenlandsk sædbank:

 • navn
 • fødselsdato 
 • personnummer
 • navn på utenlandsk sædbank
 • DIS-delen av SEC-koden fra sædbank i utlandet (se figur i vedlegg V)
 • bekreftelse på at donor har samtykket

Barnas identitet skal ikke fremgå av registeret, og det skal heller ikke fremgå hvor mange barn som er født.

7.4 Utlevering av donorkode til sædbankregistre

Det sentrale sæddonorregisteret skal utlevere donorkode til sædbankregisteret i norsk sædbank når sæddonor er foreløpig godkjent.

7.5 Sæddonors rett til innsyn

Sæddonor har bare rett til å få opplysninger som er registrert om ham selv. Donor har ikke rett til å få vite donorkoden. 

7.6 Utlevering av opplysninger om sæddonors identitet

Formålet med registeret er styrende for hva man kan bruke opplysningene til eller hva man kan registrere. Opplysninger om en bestemt donors identitet kan bare utleveres til et barn som er født etter assistert befruktning ved hjelp av hans sæd, som har fylt 15 eller 18 år og som ber om slike opplysninger, se rundskrivet kapittel 3

Donor skal kunne identifiseres gjennom donorkoden mottatt fra det sentrale sæddonorregisteret (donor fra sædbank i Norge) eller DIS-delen av SEC-koden (donor fra sædbank i utlandet) som er registrert i mor- donorkoderegisteret. 

Utlevering av opplysninger om sæddonors identitet skal ikke skje til andre enn barnet. 

Sist faglig oppdatert: 24. september 2020