Hopp til hovedinnholdet

Rundskriv

Innledning

1. Generelt virkeområde

2. Hovedvilkår for refusjon

3. Hvilke typer helsehjelp det ytes stønad til

4. Personkrets

5. Henvisning, resept og rekvisisjon

6. Autorisasjon og andre krav til tjenesteyteren

7. Beregning av stønad og egenandel

8. Reise- og oppholdsutgifter

9. Forhåndstilsagn

10. Saksbehandlingsregler, fremsetting av krav og klage

11. Dokumentasjon, skjema og oversettelse

12. Utbetaling av stønad og refusjonsoppgjør

13. Krav om dekning av reise- og oppholdsutgifter

14. Forholdet til andre regler om stønad til behandling i utlandet mv.

Først publisert: 16.04.2015 Sist faglig oppdatert: 16.03.2017