Hopp til hovedinnholdet

Rundskriv

Innledning

§ 1 Formål

§ 1a Saklig virkeområde

§ 1b Stønad til legemidler

§ 1c Stønad til medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler

§ 2 Forhåndsgodkjent refusjon

§ 3 Stønad etter individuell søknad

3.5 Hvem kan søke

3.6 Tilleggsvilkår for stønad til legemidler i reseptgruppe A og B

3.7 Tilleggsvilkår for stønad til markedsførte og ikke-markedsførte legemidler brukt utenfor godkjent bruksområde

3.8 Tidsbegrensning av vedtak

§ 4 Legemidler ved smittsomme sykdommer

§ 5 Medisinsk forbruksmateriell

§ 6 Næringsmidler til spesielle medisinske formål

§ 7 Forskrivning og utlevering fra apotek og bandasjist

§ 8 Egenandeler

§§ 9, 10, 11 og 12

Behandling av saker om individuell stønad

Klage

Ordliste

Først publisert: 01.05.1997 Sist faglig oppdatert: 25.03.2019