Innledning

Utarbeidet av Rikstrygdeverket, Sykebehandlingskontoret 01.05.97

Endret av HELFO 25.02.2009.

Sist endret av Helfo 02.01.2019

Først publisert: 01. mai 1997 Sist faglig oppdatert: 02. januar 2019