Innledning

Utarbeidet av Rikstrygdeverket, Helsetjenestekontoret 01.05.2004

Sist endret 19.12.2018 av Helsedirektoratet, se overskrifter med endringsmerking 12/18. 

[Endret 3/06, 11/15-2, 12/18]

Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i § 5‑12 gitt Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp.

Kommunene har ansvar for å tilby svangerskaps- og barselomsorgstjenester, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 2.

Kommunen har ansvar å gi et helhetlig tilbud om svangerskapsomsorg, jf. Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det medfører at kommunen skal tilby svangerskaps- og barselomsorg i helsestasjon. I tillegg kan kommunen inngå driftsavtale med privatpraktiserende jordmor.

Først publisert: 01. mai 2004 Sist faglig oppdatert: 19. desember 2018