Formål

[Endret 11/15, 12/18]

Folketrygdens stønadsordning skal bidra til dekning av utgifter til jordmorhjelp ved kontrollundersøkelser under svangerskap, veiledning i familieplanlegging og ved fødsel utenfor institusjon. 

Svangerskapskonsultasjoner og fødselshjelp skal være gratis for den gravide i den offentlig finansierte helsetjenesten.

Først publisert: 01. mai 2004 Sist faglig oppdatert: 19. desember 2018