Barn og unge over 6 år kan i spesielle tilfeller få fluorgel som behandling av initialkaries

Tannlege eller tannpleier kan benytte fluorgel i stedet for fluorlakk som behandling av initialkaries hos barn og unge over 6 år som har helseutfordringer, habiliteringsbehov eller høy kariesrisiko.

Fluorgel kan benyttes i tillegg til tannpuss med fluortannkrem eller profesjonell tannrengjøring, eller som alternativ dersom tannpuss er vanskelig å gjennomføre.