3. Bruk av legemidler, lystgass eller generell anestesi ved tannbehandling av barn og unge

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2020