Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Barn og unge med psykiske eller somatiske helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov

Barn og unge med psykiske eller fysiske helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov

 • skal forstås som en samlebetegnelse for barn og unge med en rekke sykdommer/lidelser/tilstander og andre utsatte barn og unge. Gruppen er svært heterogen.   
Eksempler:
 • Alvorlig eller omfattende dentale utviklingsforstyrrelser
 • ​Alvorlige slimhinnesykdommer
 • Autoimmune sykdommer (f.eks diabetes, cøliaki, leddgikt)
 • Barn under barnevernets omsorg
 • Bevegelseshemninger
 • Bindevevssykdommer
 • Craniofaciale utviklingsforstyrrelser
 • Ervervet hjerneskade
 • Ervervet somatisk skade eller sykdom (f.eks kreft, astma, Chrons sykdom)
 • Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser eller autismespekterforstyrrelser
 • Immunsvikt
 • Medfødt hjerteanomali
 • Omfattende språk og kommunikasjonsvansker
 • Omfattende spise- og ernæringsvansker
 • Progredierende sykdom i hjerne, sentralnervesystem eller muskulatur
 • Psykiske lidelser eller sykdom
 • Psykisk utviklingshemming, eksempelvis Downs syndrom (kognitive utfordringer)
 • Rusmiddelavhengighet
 • Sjeldne syndromer som påvirker munnhelse eller funksjon
 • Spiseforstyrrelser

Barn og unge med store og sammensatte behov

Habilitering og rehabilitering

 • Habilitering er medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser

  • Ulike medisinske tilstander eller kroniske sykdommer. Felles er at tilstanden påvirker funksjonsnivå, læringsevne og livskvalitet i en slik grad at de har behov for strukturert, tverrfaglig og tverrsektoriell bistand over lengre tid.
    
 • Rehabilitering - tilstander som er ervervet senere i livet
  • Somatisk rehabilitering
  • Rehabilitering etter psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer

Se Nasjonal veileder Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Andre nyttige dokumenter

 

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2020