Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.4. Supplerende behandling

Supplerende behandling består av perioperativ medisinsk behandling og annen støtteterapi.

Ernæring

Se det mer generelle «Handlingsprogram for hjernesvulst».

Fysisk aktivitet

Se det mer generelle «Handlingsprogram for hjernesvulst».

Psykososiale tiltak

Se det mer generelle «Handlingsprogram for hjernesvulst».

Perioperativ medisinsk behandling

I tillegg til nevrologisk morbiditet, finnes perioperative medisinske komplikasjoner så som kramper, dyp venetrombose, lungeemboli, lungebetennelse, hjerteinfarkt og arytmier.

Antiepileptika

Kramper er et ikke uvanlig debutsymptom ved meningeomer og anfall kan forekomme også i den postoperative perioden. Forebyggende antiepileptika er likevel som oftest ikke indisert før kirurgi hos pasienter uten tidligere krampeanfall.

Kortikosteroider

Kortikosteroider benyttes ofte preoperativt for å redusere hjerneødem. Metylprednisolon og dexametason har god effekt på tumorbetinget cytotoksisk ødem. Man gir en relativ høy dose initialt og trapper deretter dosen ned over 12–14 dager. En lavere vedlikeholdsdose kan være aktuelt. Steroidbruk bør ledages av protonpumpehemming som ulcusprofylakse.

Mannitol

Intraoperativt kan mannitol gis for å redusere intrakranielt trykk dersom tumor er stor eller hvor man forventer å måtte retrahere hjernen.

Antikoagulasjon

Dyp venetrombose (DVT) er spesielt problematisk både fordi tromboembolisk risiko generelt er økt hos pasienter som gjennomgår hjernekirurgi og fordi meningeomer kan indusere en hyperkoagulasjonsreaksjonstilstand. I en liten serie hadde nesten tre fjerdedeler av pasientene tegn til postoperativ DVT etter kirurgi for et intrakranialt meningeom (138). For øvrig er varighet av inngrepet sterkt knyttet til risiko for tromboemboliske komplikasjoner.

Profylaktisk antikoagulasjon kan redusere risikoen for tromboemboliske hendelser og bør vurderes i den postoperative perioden for alle pasienter med hjernesvulster, spesielt ved lang operasjonstid og postoperativ immobilisering. Subkutant administrert lav-molekylvekt heparin er anbefalt fra 2. postoperative dag for pasienter operert for et meningeom. I tillegg bør kompresjonsstrømper brukes inntil pasienten er oppegående.

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020